Інструкції для авторів

До розгляду приймаються статті українською, англійською або польською мовами, що супроводжуються електронною версією (Microsoft Word) надіслані засобами САЙТУ ЖУРНАЛУ.