Редакційний штат

Головний редактор:

Комар Таїсія Василівна,

доктор психологічних наук, професор, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна).

Голова редакційної колегії:

Потапчук Євген Михайлович,

доктор психологічних наук, професор, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна).

Відповідальний секретар:

Міхеєва Людмила Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)

Члени редколегії:

Корнієнко Інокентій Олексійович,

доктор психологічних наук, професор, Мукачівський державний університет (м. Мукачево, Україна).

Матохнюк Людмила Олександрівна,

доктор психологічних наук, професор, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» (м. Вінниця, Україна).

Мушкевич Мирослава Іванівна,

доктор психологічних наук, доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна).

Олександренко Катерина Валентинівна,

доктор психологічних наук, професор, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна).

Посвістак Олеся Анатоліївна,

доктор психологічних наук, доцент, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна).

Потапчук Наталія Дмитрівна,

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, Україна).

Савелюк Наталія Михайлівна,

доктор психологічних наук, доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна).

Турбан Вікторія Вікторівна,

доктор психологічних наук, професор, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна).

Шпортун Оксана Миколаївна,

доктор психологічних наук, доцент, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (м. Вінниця, Україна).

Афанасенко Валентина Іванівна,

кандидат психологічних наук, доктор філософських наук, доцент, КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (м. Черкаси, Україна).

Марусинець Мар’яна Михайлівна,

кандидат психологічних наук, доктор педагогічних наук, професор, департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації (м. Ужгород, Україна)

Гаврилькевич В’ячеслав Костянтинович,

кандидат психологічних наук, доцент, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна).

Кулешова Олена Віталіївна,

кандидат психологічних наук, доцент, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна).

Кравчина Тетяна Володимирівна,

кандидат психологічних наук, доцент, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна).

Подкоритова Лариса Олександрівна,

кандидат психологічних наук, доцент, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна).

Пілішек Світлана Олександрівна,

кандидат психологічних наук, доцент, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна).

Попелюшко Роман Павлович,

кандидат психологічних наук, доцент, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна).

Руденок Алла Іванівна,

кандидат психологічних наук, доцент, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна).

Сорока Олена Михайлівна,

кандидат психологічних наук, доцент, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» (м. Ізмаїл, Одеська область, Україна).

Наталія Пеньковська,

психолог-практик, корекційний педагог організації «Pennsylvania diversity childrens organization inc» (штат Пенсильванія, США)

Олена Сюріна,

Assistant professor Global Mental health Coordinator Research Masters Global Health Athena Insitute, (м. Амстердам, Нідерланди)